2014-01-09

Externa nyheter

Bevarandeplaner ses över för Sveriges Natura 2000-områden

Regeringen har i dag beslutat att ge landets länsstyrelser i uppdrag att uppdatera bevarandeplanerna för landets Natura 2000-områden. Dessutom vill regeringen att länsstyrelserna upprättar planer för de områden som ännu inte har några.

Läs hela