2019-03-20

Externa nyheter

Bilbransch och miljöinstitut tar samlat grepp – elbilar är bättre för miljön

Elbilar är bättre för miljön än fossildrivna bilar, det står klart när Power Circle tillsammans med BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL – Svenska Miljöinstitutet sammanställt resultat från nya forskningsstudier. I en ny informationsfilm reds grundläggande miljöaspekter kopplade till batterier ut.

Inom de närmaste åren kommer det att lanseras mer än 100 olika modeller av laddbara bilar och priset för helt eldrivna bilar beräknas nå samma nivå till 2025. Eftersom elbilar även är billigare att köra och äga än bensin- och dieselbilar väntar en explosionsartad utveckling inom elbilssektorn…

Pressmeddelande från Power Circle.