2011-04-26

Externa nyheter

Billig el med liten vindsnurra

En lätt och billig vindsnurra som är enkel att montera och att laga. Två M-studenter vid Linköpings universitet har konstruerat vad som kan bli ett svar på elbehovet för byar på landsbygden i fattiga utvecklingsländer.

Läs hela