2016-01-11

Externa nyheter

Billyvind överklagar förbud

Företaget Billyvind överklagar nu miljönämndens beslut att förbjuda företaget att bygga vindkraftverk i Sörby. Miljönämnden, och även andra instanser, påpekar att ett vindkraftverk skulle påverka fladdermusfaunan i området negativt.

Läs hela