2015-01-13

Externa nyheter

Biobränsle och vindkraft ökar kraftigt

Biobränslens och vindkraftens andelar av Sveriges energitillförsel ökade under 2013 i sådan omfattning att de förnybara energikällorna svarade för en nästan lika stor andel som olja. Det framgår av Energimyndighetens statistik över årliga energibalanser för år 2013.

Läs hela