2011-12-06

Externa nyheter

Björn Dählie, Stena och Jämtkraft samarbetar om vindkraft

Björn Dählie, Jämtkraft och Stena Renewable går samman för att förverkliga vindkraftprojektet Åskälen-Österåsen, som omfattar 105 vindkraftverk i Strömsunds och Östersunds kommuner. Förutsättningarna för vindkraft i området är goda på mark som ägs av ett stort antal lokala markägare.

Läs hela