2018-09-18

Externa nyheter

Björn Lindahl: Viktiga vändpunkten för klimatet är snart här

Någon gång under nästa år kommer världens oljekonsumtion att passera 100 miljoner fat per dag. Eftersom andra energiformer växer snabbare kommer oljans andel av världens energikonsumtion att minska. Men hittills har vi konsumerat ungefär 1,7 procent mer olja för varje år som går.

Av historiska skäl mäts oljan i fat, som motsvarar 159 liter. Praktiskt är det inte, eftersom det passar dåligt med decimalsystemet.

Men på sätt och vis är det ändå ett ganska konkret mått. Alla har vi en mental bild av hur ett oljefat ser ut. Det är mängden vi har svårt för att greppa: Hur mycket är egentligen 100 miljoner fat per dag? Vi kan inte föreställa oss så många fat på en gång.

Om vi delar antalet med hur många sekunder det finns på ett dygn blir det mer hanterligt: 1 157 fat olja försvinner varje sekund. Efter tio sekunder har det försvunnit 11 570 fat. Efter en minut 69 420 fat. Och så vidare…

Hur blev det så mycket? Och vad blir konsekvensen?

(…)

En minskad konsumtion av olja i Sverige innebär inte automatiskt att utsläppen globalt blir lägre. Oljan blir lite billigare på grund av lägre svensk efterfrågan och andra länder får råd att köpa mer, skulle ekonomerna säga. Därför måste en begränsad konsumtion kopplas med internationella avtal om att priset för att släppa ut koldioxid ökar. Oljan måste konkurreras ut av andra och renare energislag, även utan subventioner. Det innebär antingen en direkt skatt på utsläpp av koldioxid, eller att en kvot sätts för hur stora utsläppen får vara, där rätten till utsläpp kan omsättas på en börs till högstbjudande.

Läs artikeln här.