2018-12-05

Externa nyheter

Blågult överskott på elektricitet

Om någon undrar hur det kan komma sig att marknaden håller på att avveckla den svenska kärnkraften så finns svaret, till stor del, i ett meddelande från Statistiska Centralbyrån som publicerades häromdagen.

Där gjordes nämligen klart att Sverige sedan år 2012 är ett land med stora överskott av elektrisk kraft. År 2017, som är det senast uppmätta helåret, producerades det betydligt mer elektricitet än vad vi gjorde av med.

Förra året exporterades nästan 31 TWh el varav hälften till Finland. Utbytet av elektrisk kraft med utlandet visar ett blågult överskott på 19 TWh.

Rent teoretiskt innebär det att nästan en tredjedel av den kvarvarande svenska kärnkraftsproduktionen skulle kunna avvecklas utan att något underskott på el uppstår.

Framför allt är det vindkraften som har drivit fram överskottet. 2017 producerades elektricitet motsvarande 17,6 TWh genom vindkraft; en ökning med hela 3,8 TWh jämfört med året före.

Det är dessutom uppseendeväckande att den svenska konsumtionen av elektricitet i princip har stått stilla sedan år 1990, trots att det nu bor 1,5 miljon fler i vårt land och att tillväxten gjort den samlade ekonomin väsentligt större.

Det visar att vi har blivit mer energieffektiva i produktionen av varor och tjänster, att vi värmer upp fler av våra fastigheter på andra sätt än med direktverkande elektricitet och att de hushållsmaskiner som finns i våra hem och andra byggnader drar mindre el än sina företrädare.

Naturligtvis är det inte riktigt så enkelt att det bara är att stänga ner kärnkraftsreaktorer, även om stängningarna av Barsebäck och de två reaktorerna i Oskarshamn tycks ha gått bättre än vad många trodde.

Ett visst överskott på elektricitet är att föredra. Med tanke på att Sverige är ett stort, mörkt och kallt land, med åtskillig elintensiv industri, krävs god tillgång till elektricitet till konkurrenskraftiga priser.

Visserligen sätts elpriserna på en marknad som är betydligt större än den inhemska. Men elpriserna i vårt land är lägre än de hade varit med nationell brist på elektricitet.

Kärnkraften har tjänat Sverige väl och lär fortsätta att göra så under överskådlig tid. Men utvecklingen visar att vårt land sakta men säkert är på väg ut ur beroendet av den storskaliga kärnkraften – och att marknaden här gör sin insats.

Det stora elöverskottet, de växande alternativen och de höga kostnaderna för underhåll och investeringar gör att ägarna själva konstaterar att kärnkraften inte är tillräckligt lönsam. Med andra ord lär fler reaktorer tas ur drift kommande år.

Läs ledaren i Östra Småland Nyheterna.