2012-09-06

Externa nyheter

Blaikenprojektet högintressant för EU

Vindparken på Blaiken har som ett av fyra svenska projekt nominerats för stöd från EU:s NER300-program, ett av världens största finansierings-program för förnybar energi. ”Ett stöd kan innebära ett stort kliv framåt för utvecklingen av vindkraft i kallt klimat”, säger Stefan Skarp, Skellefteå Kraft.

Läs hela