2020-03-17

Externa nyheter

Bloomberg: Risk att efterfrågan på förnybar energi minskar på grund av covid-19

Den rådande pandemin av coronavirus kan få stor påverkan på världens energimarknader under 2020. För första gången på 30 år riskerar efterfrågan på solel minska jämfört med året innan.

Världens börser befinner sig för närvarande i kaos och påverkar de flesta branscher. Enligt en analys från Bloomberg, som Aktuell Hållbarhet rapporterar om, kan det också innebära att efterfrågan på förnybar energi och elfordon kraftigt minskar.

Läs artikeln från Supermiljöbloggen eller Aktuell Hållbarhet