2013-03-20

Externa nyheter

BMWi – ny elbil lanseras

BMWi är BMW:s nya varumärkeskoncept för elbilar. Hållbarhet genomsyrar hela konceptet och bilarna är bland annat tillverkade av återvunnet material och BMW levererar även el från vindkraft till laddningsstationerna.

Läs hela