2021-02-24

Externa nyheter

Bolaget räknar med utbyggd vindkraft för att klara elbehovet

Att göra fossilfritt stål kräver el – mycket el. Satsningen H2GS i Luleå och Boden kommer när den är i full drift sluka 12 terrawattimmar (TWh), eller nästan lika mycket el som utvinns ur Luleälven.

Läs hela artikeln på Dagens Nyheter