2011-04-07

Externa nyheter

Bönderna tror på vindkraft

Allt fler bönder ser positivt på framtiden. På Gotland vill allt fler bönder satsa på vindkraft.

Det visar Lantbruksbarometern som är en årlig rapport som bygger på intervjuer med över 3 000 bönder i hela landet.

På Gotland visar rapporten att allt fler bönder vill satsa på vindkraft, att många mjölkbönder vill utöka sin produktion och på Gotland är fler lantbrukare, jämfört med övriga landet, villiga att satsa på ny verksamhet. Läs mer