2017-07-06

Externa nyheter

Borttagen nätanslutningsavgift "avgörande" för offshorevind

Energikommissionens förslag om att utreda en borttagning av nätanslutningsavgifterna för havsbaserad vindkraft är helt avgörande för produktionsformens framtid, säger Charlotte Unger Larson, vd för branschorganisationen Svensk Vindenergi.

Läs mer här