2012-01-24

Externa nyheter

Boverkets byggregler, BBR 19

Från och med den 1 januari 2012 gäller Boverkets ändrade byggregler, BBR 19. Det är resultatet av ett omfattande revideringsarbete som har genomförts i dialog med bransch och myndigheter. Avsnitten om energihushållning och brandskydd är ändrade. Dessutom har Boverket infört regler om ändring av byggnad i BBR. BBR gäller enbart för byggnader, inte alla byggnadsverk. Det innebär att BBR till exempel inte gäller för vindkraftverk. 

Läs hela