2011-04-28

Externa nyheter

BP ökar investeringarna i vindkraft

Alltfler börjar inse att framtiden finns i vindkraft. Ett av världens största oljebolag, BP, har kraftigt ökat investeringar i vindkraft på sistone.  Sammantaget äger bolaget vindkraftskapacitet motsvarande 1362 MW. Jämfört med förgående år innebär det ökning med nästan nio procent.  BP driver för närvarande tio vindkraftsparker i USA. I projektportföljen ingår ytterligare 1000 MW i form av byggklara projekt.  Utanför USA driver BP ett vindkraftsprojekt i Nederländerna.

Läs hela nyheten här

 

 

 

Läs hela nyheten här