2016-06-17

Externa nyheter

Bra energiuppgörelse men kick för investeringsviljan saknas

Energikommissionen kom i förra veckan fram till ett blocköverskridande beslut om att Sverige senast 2040 ska ha en elförsörjning baserad på 100 procent förnybar energi. LRF välkomnar överenskommelsen och bedömer att målet är fullt realistiskt och genomförbart. Men det kräver att det finns jord- och skogsbrukare och andra gröna företag som vill investera och satsa.

Läs mer