2011-12-18

Externa nyheter

Bra sug efter lokaler i Västerbotten

Ett ökat lokalbyggande har blivit en motvikt för byggindustrin i Västerbotten i takt med att både anläggningsinvesteringarna och bostadsbyggandet minskar. Den heta byggkonjunkturen är inte längre riktigt lika het på alla lokalmarknader. I exempelvis Västerbottens län har bostadsinvesteringarna under några år legat rätt stabilt kring två miljarder kronor per år.

Läs hela