2019-12-10

Externa nyheter

Branschen har fortsatt behov av bred politisk samverkan

Energiföretagen beklagar att energiöverenskommelsen har spruckit och lyfter samtidigt att det är viktigt att politiken nu försöker enas på nytt i energifrågorna. Flera viktiga framtidsfrågor står på tur och en ny överenskommelse bör i högre grad utgå från ett helhetsperspektiv på energisystemet.

Det är beklagligt att den energiöverenskommelse som ingicks mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet 2016 har spruckit och att Moderaterna och Kristdemokraterna nu lämnar uppgörelsen.

Energiöverenskommelsen var viktig eftersom den skapade långsiktiga villkor för aktörerna på energiområdet och hanterade de politiska låsningarna kring kärnkraften. Överenskommelsen främjade förnybar energi samtidigt som den öppnade för både befintlig och ny kärnkraft.

Läs kommentaren från Energiföretagen