2015-09-23

Externa nyheter

Branschen tror på bättre fart med nya regler

Låga priser på både el och elcertifikat har stoppat investeringarna i ny vindkraft. Nu hoppas branschen att nya regler för elcertifikatsystemet ska sätta fart på satsningarna igen. Systemet med elcertifikat har tagits fram för att öka produktionen av förnybar el. Staten delar ut elcertifikaten till företag som levererar förnybar el och dessa kan sedan sälja dem vidare på marknaden.

Läs hela