2014-04-10

Externa nyheter

Branschorganisationen GWEC ser stark tillväxt för vindkraft 2014

Branschorganisationen Gwec, Global Wind Energy Council, räknar med en betydande tillväxt 2014. Under innevarande år väntas vindkraftsinstallationer på åtminstone 47 gigawatt, upp från 35 gigawatt 2013. Tillväxten väntas fortsätta 2015 och då uppgå till 51 gigawatt.

Läs hela
GWEC rapport