2011-03-30

Externa nyheter

Bred acceptans för vindkraften

Naturkatastroferna i Japan har starkt berört oss alla, man lider med dem som drabbats. Omfattningen är så enorm att det är svårt att ta in faktiskt. Men samtidigt så påminner det oss om kärnkraftens exceptionella faror när det händer något oförutsett. Nu om någonsin ser man att Sveriges energi- och klimatuppgörelse är helt rätt, där huvudinriktningen är att minska beroendet av kärnkraften.

Läs hela