2012-03-23

Externa nyheter

Bred energiöverenskommelse i Danmark

En stor majoritet i Folketinget har kommit överens om hur den danska energiframtiden ska utformas. Enligt avtalet mellan regering och oppositionspartier ska de danska utsläppen av koldioxid vara 34 procent mindre år 2020 jämfört med 1990. Energikonsumtionen ska vid samma tid ha minskat med 12 procent jämfört med förbrukningen år 2006.

Läs hela