2012-02-07

Externa nyheter

Bredband lockbete för vindkraftsbyggen

Bredband ut till byarna skulle kunna bli en bieffekt av vindkraftsutbyggnad, hävdar branschföreträdare och kommuntjänstemän. Vindkraftverken styrs med hjälp av bredbandsfiber, och det kan kommunerna använda sig av när de planerar för ett snabbare fibernät. De byar som bor längs de vägar som byggs för att vindkraftverken ska komma på plats, skulle kunna ansluta till det fibernät som dras fram till vindsnurrorna.

Läs hela