2016-06-29

Externa nyheter

Brexit skapar osäkerhet på klimatområdet

Att Storbritannien nu tänker lämna EU kan få konsekvenser för EU:s förmåga att driva en tuff klimatpolitik. Det kan också få betydelse för Storbritanniens satsningar på förnybar energi.

Läs mer