2011-11-22

Externa nyheter

Brist på elnät begränsar vindkraften

På Second Opinion beskriver Mattias Wondollek de problem som idag finns kring processen att ansluta vindkraft till elnätet samt behovet av ett förstärkt elnät för att kunna tillgodose en växande andel förnybar elproduktion och effekthöjningarna i kärnkraftverken.

Läs hela.