2019-08-26

Externa nyheter

Brist på vindkrafttekniker riskerar att göra omställningen mer kostsam

Vindkraften i Sverige ska snart fördubblas, berättar branschorganisationen Svensk Vindenergi. Men bristen på vindkraftstekniker är stor och riskerar att göra vindkraften, som är den billigaste elproduktionen, mer kostsam.

Se nyhetsinslaget i TV4-Nyheterna.