2018-11-29

Externa nyheter

Bryssels nya klimatvision: Utsläppsneutral ekonomi ska ge stora vinster

EU:s ekonomi ska vara helt klimatneutral år 2050. Det föreslår EU-kommissionen i en ny långsiktig strategi som läggs fram inför klimatmötet i Katowice.

Övergången till ett klimatneutralt EU kommer att kräva årliga mångmiljardinvesteringar i ny teknik, energi och infrastruktur.

Samtidigt kommer omställningen att gynna europeisk ekonomi och bidra med en injektion som motsvarar 2 procent av unionens bnp år 2050.

Det hävdar EU-kommissionen i den långsiktiga klimatstrategi som presenterades på onsdagen, mindre än en vecka innan världens klimatpolitiker träffas i Katowice, Polen.

I dokumentet skisserar kommissionen sin vägbeskrivning till målet i Parisavtalet, vars syfte är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Visionen, att EU:s ekonomi ska vara helt klimatneutral år 2050, är ny.

– Det är rätt val rent ekonomiskt. Strategin ger oss en tydlig riktning, sa ansvarig kommissionär Miguel Arias Canete.

Enligt Canete är EU nu den enda parten i Parisavtalet som har lagstiftning och politiska ramverk på plats för att klara sina åtaganden.

Sedan år 1990 har EU:s medlemsländer minskat sina inhemska utsläpp med 22 procent. Under samma period växte bnp med över 50 procent.

Det senaste decenniet har den förnybara energin också gjort snabba framstötar i Europa. Andelen av den totala energiproduktionen har ökat från 9 procent år 2005 till 17 procent i dag.

EU-kommissionens nya vision kräver dock en snabb acceleration i utvecklingen. Och strategin bygger delvis på teknik som ännu inte har testats i stor skala. Miljontals elektriska fordon, nya syntetiska bränslen, vätgaskraft i industrin och så kallad CSS – metoder för att fånga och lagra koldioxid – kommer att krävas för att utplåna EU:s utsläpp.

Sammantaget rör det sig om ökade årliga investeringar som motsvarar uppemot 3.000 miljarder kronor. Bryssel räknar med att pengarna kommer att ge avkastning i form av nya jobb och grön tillväxt.

Dokumentet blir enligt EU-kommissionen utgångspunkt för det vidare arbetet med unionens mål.

Läs artikeln i DN.