2016-12-28

Externa nyheter

Brytpunkt: Investeringar i förnybart mer lönsamt än fossilt

Att investera i förnybar energi har tidigare ansetts riskfyllt och komplicerat men nu har de största hindren röjts ur vägen och i mer än 30 länder är det redan mer lönsamt att investera i förnybar energi än i fossila bränslen.

Läs mer här