2013-06-28

Externa nyheter

Bubblor ska rädda vindkraftbyggens ljudmiljö

Bubbelgardiner i vattnet ska rädda sälar och andra djur från hörselskador när de stora vindkraftparkerna sätts upp. Bubbelgardinen som används vid Dantysk kommer från Weyres och består av två slangar som läggs på bottnen runt fundamentet, 100 meter isär. Luft pumpas ner och strömmar ut genom ventiler för att skapa en ström av bubblor upp till ytan.

Läs hela

Bubblorna bryter upp ljudvågorna. På 750 meters avstånd är volymen en tredjedel.