2013-09-18

Externa nyheter

Budget för 2014: En politik för tillväxt och jobb

I budgetpropositionen för 2014 presenterar regeringen förslag för tillväxt och jobb. Det handlar om åtgärder som ökar sysselsättningen, elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft samtidigt som välfärden och sammanhållningen stärks och miljön och klimatet skyddas. De starka svenska offentliga finanserna gör det möjligt för regeringen att föreslå åtgärder för sammanlagt drygt 24 miljarder kronor 2014.

Läs om Vindkraft under Utgiftsområde 21, Energi – punkt 2.4.6

Läs hela