2011-09-20

Externa nyheter

Budgetnyheter från Näringsdepartementet

I budgetpropositionen för 2012 presenteras en rad insatser och åtgärder inom områdena infrastruktur, it-, energi- och näringspolitik.

Om vindkraft finns bland annat följande att läsa:
Fortsatt satsning på Nätverket för vindbruk Regeringen kommer i budgetpropositionen för 2012 föreslå att insatserna för nätverket för vindbruk som arbetar med informationsspridning och kunskaps¬uppbyggnad om vindkraft ska förlängas med fyra år. Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år tillförs för detta ändamål för perioden 2012-2015. Syftet med Nätverket för vindbruk är att sprida information om vindkraft samt bygga upp kunskap hos såväl allmänheten som projektörer som myndighetshandläggare och politiker och på det sättet leda till en hållbar och effektiv vindkraftsuppbyggnad.

Läs hela