2008-03-04

Externa nyheter

Buller från Vindkraftverk

Buller från Vindkraftverk


Naturvårdsverket har tagit fram information och vägledning om beräkning, mätning och riktvärden för ljud från vindkraft .

Klicka för att läsa mer om vindkraftverk och buller.

Mer information från Naturvårdsverket om vindkraft.