2012-01-25

Externa nyheter

Bygden behöver vindkraften

Östra Härjedalens negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vårt landskap. En vindkraftspark vid Åndberget som ligger ett par mil söder om Lillhärdals centrum skulle ge Östra Härjedalen flera fördelar.

Läs hela