2012-01-19

Externa nyheter

Bygdepeng från vindkraft behövs

Lillhärdals negativa befolkningsutveckling är oroande. Vi blir allt färre som kämpar oss kvar och försöker hitta vägar till försörjning i vår by.

Läs hela