2011-12-14

Externa nyheter

Bygg ett eget flerfamiljshus

Drömmer du om att bygga eget? Har du någonsin tänkt på att bygga ett eget hyreshus, tillsammans med andra, mitt i stan?- Det skulle vara intressant att få in ett par sådana här projekt på Saltängen och Kneippen syd, säger Per Haupt, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret i Norrköping.

Läs hela