2019-07-09

Externa nyheter

Bygg mer vindkraft i Malmö och Öresund

I Malmö finns redan Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning och ytterligare möjligheter finns i kommunens vatten i Öresund. Grundet Sjollen är ett mycket lämpligt område för mer elproduktion, särskilt med tanke på stadens elbehov, skriver Centerpartiet i Malmö (…).

I Malmö finns redan Sveriges största havsbaserade vindkraftsanläggning, Lillgrund och ytterligare möjligheter finns i kommunens vatten. I Öresund är förhållandena bland de bästa i världen för havsbaserad vindkraft: Goda vindförhållanden, låg salthalt, bra bottenförhållanden, stor hamn intill Malmö och många anslutningsmöjligheter till elnät längs kusten (…).

Läs hela debattartikeln i Expressen.