2019-10-09

Externa nyheter

”Bygg mer vindkraftverk i södra Sverige”

Under perioden 2017–2021 uppgår kostnaden för beslutade och aviserade investeringar i vindkraft i Sverige till över 80 miljarder kronor, enligt Svensk vindenergis redovisning (…).

Energimyndighetens senaste kortsiktsprognos indikerar en elexport år 2022 om rekordhöga 29 TWh, även med hänsyn till att elproduktionen från kärnkraft minskar med 13 TWh när Ringhals 1 och 2 stängs. Denna elexport medverkar med all sannolikhet till minskad fossilkraft i importländerna. Men exporten hade kunnat vara än högre, om fler vindkraftverk hade byggts i södra och mellersta Sverige, tack vare mindre överföringsförluster (…).

Svensk vindenergis sammanställning visar att inte ett enda vindkraftverk byggs eller planeras i Stockholms län, där vi har en omfattande elanvändning.

Läs hela insändaren i DN.