2018-06-25

Externa nyheter

Bygget av vindkraftsparken söder om Trelleborg i full gång

Om tre år kommer 600 000 danskar att få sin el från den gigantiska vindkraftsparken Kriegers flak, tre mil söder om Trelleborg i Östersjön. Arbetet med att gräva ner kablarna som ska transportera strömmen pågår för fullt i Köpenhamns underjord.

År 2021 ska 72 vindkraftverk med en höjd på 230 meter vara klara. De ska hjälpa Danmark att nå målet att 2050 vara oberoende av fossila bränslen.

Läs mer här.