2015-11-09

Externa nyheter

Byggstart av projektet Ryssbol vindkraftpark, 12 MW

Som tidigare meddelats har avtal tecknats med KumBro Vind AB avseende nyckelfärdig leverans av sex vindkraftverk med en total effekt om 12 MW. Överenskommelse var villkorad positivt beslut hos ägarna av KumBro Vind AB (Örebro & Kumla kommun) vilket nu erhållits och vunnit laga kraft.

Läs hela