2011-06-16

Externa nyheter

Byggstart för SCA:s 40 vindkraftverk

Investeringsbeslut är nu fattat för Statkrafts och SCAs vindpark Mörttjärnberget, Bräcke. Byggstarten beräknas ske under juli och driftsättning beräknad till 2013. Tillståndet omfattar 40 vindkraftverk med en installerad effekt på 100 MW. Årsproduktionen motsvarar hushållsel till cirka 14 000 villor eller 104 000 lägenheter.

Läs hela