2016-10-19

Externa nyheter

Byråkratisk motvind för rena energikällor

Krönika av Mattias Svensson, författare till boken ”Miljöpolitik för moderater”

”När företag fastnar i och hotas av en växande regelbörda får vi byråkrati i stället för ren energi, nedbrytande regleringar i stället för nedbrytningsbara material, och mörker i stället för självlysande växter.”

Läs mer här