2019-03-07

Externa nyheter

C: Stöd till havsbaserad vindkraft kan beslutas till hösten

En slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft kommer att vara på agendan när partierna bakom Energiöverenskommelsen har sitt nästa möte och ett riksdagsbeslut närmar sig, uppger Centerpartiets energitalesperson Rickard Nordin för Montel.

Centern var ett av partierna som drev på för att ett särskilt stöd för havsbaserad vindkraft skulle ingå i Energiöverenskommelsen, men trots att det är över ett år sedan Energimyndigheten överlämnade sitt förslag till hur ett sådant stöd bör utformas, så har inget beslut tagits i Riksdagen…

Nyhet hämtad från Montel.