2018-10-09

Externa nyheter

Carl Johan von Seth: Parismålet kräver ett annat ekonomiskt klimat

Om vi ska klara att begränsa planetens uppvärmning till 1,5 grader måste det till ny teknik och ett snabbt skifte i globala investeringar. Årets två ekonomipristagare, Paul Romer och William Nordhaus, har format förståelsen för dilemmat.

Människan slits alltid mellan det korta perspektivet och en fjärran horisont. I det långa loppet är vi alla döda, sa nationalekonomen John Maynard Keynes. Sant. Men tillvaron i dag speglar likväl summan av de stunder som tillsammans bildar historien. Framtiden är i sin tur totalbeloppet av ett nu som ännu inte har inträffat.

När man blickar bakåt handlar det om ett par hundra år av ekonomiska tillväxtsiffror som multiplicerats med varandra och successivt omvandlat tillvaron. Och parallellt: en i princip lika lång period av fossil bränsleutvinning. Vi har flyttat kolatomer från underjorden till planetens atmosfär i sådan omfattning att den globala temperaturen nu har höjts med 1 grad.

Människan slits alltid mellan det korta perspektivet och en fjärran horisont. I det långa loppet är vi alla döda, sa nationalekonomen John Maynard Keynes. Sant. Men tillvaron i dag speglar likväl summan av de stunder som tillsammans bildar historien. Framtiden är i sin tur totalbeloppet av ett nu som ännu inte har inträffat.

När man blickar bakåt handlar det om ett par hundra år av ekonomiska tillväxtsiffror som multiplicerats med varandra och successivt omvandlat tillvaron. Och parallellt: en i princip lika lång period av fossil bränsleutvinning. Vi har flyttat kolatomer från underjorden till planetens atmosfär i sådan omfattning att den globala temperaturen nu har höjts med 1 grad.

Paul Romer och William Nordhaus har arbetat på olika fronter men delar årets ekonomipris för forskning om detta globala, långa perspektiv. Den ena, Romer, har varit inriktad på tillväxt och teknisk utveckling. Den andra, Nordhaus, har skapat en ekonomisk ram kring klimatfrågan.

Tala om tajmning. På måndagen släppte FN:s klimatpanel IPCC sin rapport om vägen mot Parismålet (att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader). Panelens förutsägelser – som att de globala investeringarna i förnybar energi behöver femdubblas – kommer från det slags modeller som Nordhaus började skissera på 1970-talet.

Läs artikeln här.