2011-05-03

Externa nyheter

Cementa planerar för vindkraft

På Öland överväger Cementa att i samarbete med ett vindkraftföretag anlägga en vindkraftpark som kan ge el åt motsvarande 8 000 hushåll, eller 15 procent av Öland.

Man utreder också möjligheten till att ansluta anläggningen direkt till cementfabriken i Degerhamn och därmed täcka den egna förbrukningen. I så fall blir fabriken den första anläggningen av det här slaget i Skandinavien som blir självförsörjande, uppger lokala medier.

Läs hela