2017-09-15

Externa nyheter

Centern föreslår avskaffad fastighetsskatt för vindkraftverk

Centerpartiet vill göra det lönsamt att investera i förnybar energi och enklare att välja att köra bussar på el framför fossila bränslen. I höstbudgeten läggs förslag på dessa områden.

  • Avskaffad fastighetsskatt för vindkraftverk.
  • Avskaffad energiskatt för elbussar.

Läs mer här