2017-06-27

Externa nyheter

Centern väljer väg

I en debattartikel skriver Jan Hedman, Föreningen Svenskt Landskapsskydd FSL;

Mandatfördelningen i frågan är enligt 2014 års valutslag M+C+L+Kd+Sd=190 mandat för vetots bevarande, och S+Mp+V=159 mandat mot vetot.

Men om Centern hade valt ny väg med sina 22 mandat, så hade balansen skiftat. Vi får hoppas att allianspartierna står vid sin överenskommelse, och håller fast vid vetot. Då finns det idag inte parlamentariskt stöd för att ta bort detta.

Läs mer här