2011-12-06

Externa nyheter

Chalmers deltar i Göteborg Wind Lab

Sveriges största vindkraftverk uppförs nu på Risholmen i Arendal. Satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Energi, SKF och Chalmers och innebär en unik möjlighet för Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum att forska kring vindkraft i havsbaserad miljö.

Läs hela