2016-04-06

Externa nyheter

Chalmers-student tilldelas Entreprenörsstipendium.

Joakim Örneblad, student vid Chalmers School of Entrepreneurship tilldelas Å Forsk Entreprenörsstipendium om 200 000 kr, för sin delaktighet i Modvion, som bygger modulära vindkrafttorn i kompositmaterial.

Läs hela