2014-06-23

Externa nyheter

Chalmersstudenter i stort offshoreprojekt

En hel klass Chalmersstudenter ska designa fartyg som passar till att bygga och underhålla en megastor vindkraftspark i Hanöbukten. Inom Marine Design Project, som är en höstterminskurs för sistaårsstudenter på master-programmet Naval Architecture and Ocean Engineering på Chalmers, blir uppgiften för hela klassen att designa fartyg och metoder som passar för att bygga och underhålla en av världens största vindparker till havs som ska byggas i Hanöbukten. Initiativtagare är Offshore Väst och Blekinge Offshore.

Läs hela